Tverrfaglig kurs i Løvstadmetoden på Stovnerskogen sykehjem
Stovnerskogens facebooklenke:

https://www.facebook.com/Stovnerskogen/posts/446858612329103