Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Dialog Foss v/ spesialpedagog John Foss, Bergen:

astrfoss@online.no

Spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy/Bergen:

gunnarkn70@gmail.com

Psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes:

liv.kjersti.sandve@lyse.net

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, Bryne
Heimenær spesialisthelsetjeneste

http://www.jdps.no/forside

kontaktperson Løvstadmetoden TMV: Oddgeir Myrstad:

oddgeir.myrstad@ihelse.net

Spesialpedagog og vernepleier Silje Netland, Tromsø:
Rom for mestring og utvikling

http://silje-gislefoss-netland.no/

Abcent- avlastning barnevern omsorg v/ spesialpedagog Åge Frisak, Porsgrunn

http://abcent.no/

age@abcent.no

 

Copyright © 2021 Løvstad Skole as/Løvstadskolen