Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Abcent- avlastning barnevern omsorg v/ spesialpedagog Åge Frisak, Porsgrunn
http://abcent.no/
age@abcent.no

Dialog Foss v/ spesialpedagog John Foss, Bergen:
dfpfoss@online.no

Spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy/Bergen:
Gunnar.Kleppe.Naess@hfk.no

Psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes:
liv.kjersti.sandve@sandnes.kommune.no

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS, Bryne
Heimenær spesialisthelsetjeneste
http://www.jdps.no/forside
– kontaktperson Løvstadmetoden TMV: Oddgeir Myrstad:
oddgeir.myrstad@ihelse.net

Spesialpedagog og vernepleier Silje Netland, Tromsø:
Rom for mestring og utvikling
http://silje-gislefoss-netland.no/

 

Copyright © 2019 Løvstad Skole as/Løvstadskolen