Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® fra Løvstadskolen,
eller:
«terapeutisk mestring av aggresjonsproblematikk TMA», » TERMA», «TeMa», «THV», «TMAV», «MATV», «konfliktdemping, beskyttelsesteknikk», «konflikthåndtering»,  osv. –
hva er hva ?

Historikk:

Den første systematiske opplæringen i alternativ til vold i møte med vold var Løvstadskolen, som startet sin virksomhet 1976.
Løvstadskolens  40 års forskning og utvikling av form og innhold fra mykt, humant selvforsvar for spesielt barn og kvinner, via konfliktdemping/beskyttelsesteknikk for yrkesgrupper, til Løvstadmetoden Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)®, har gjort Løvstad/TMV® til det ledende nasjonale programmet i Norge, og faglig til verdens ledende når det gjelder traumebevisst ferdighetstrening i kommunikasjon, forebygging av vold og  voldshåndtering i skoler, institusjoner,   behandlingsmiljøer og omsorgsarenaer.
TMV® har dokumentert kostnadseffektiv effekt, med et kontinuerlig kvalitetssikringsprogram.
Løvstadskolens målsetting er således ikke å være størst, men best på kvalitet.

Etikk:

Det foregår en utstrakt plagiering og kopiering av betegnelser på og fra Løvstadskolens egenutviklede og unike modeller og  opplæringsprogrammer,  men med innholdsmessig tildels helt andre holdninger og handlinger. Vi får stadig henvendelser om kopiering av Løvstadskolens copyright-beskyttede originalmateriell og modeller, uten referanse, kildehenvisning og tillatelse.
Eks. Løvstadskolens BANKO-modell: «KANO» og «BANKOK».
Faglig og rettssikkerhetsmessig  tildels dårlige kopier av  teknikker (mer kompliserte og mindre funksjonelle) pga. manglende forståelse av, og oppdatert kompetanse på, Løvstadskolens grunnleggende prinsipper for kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk.
«TMA», «TERMA» og «TeMA» er eks. på dette.

Jus:

Lov om opphavsrett/åndsverkloven ©
Registrering av varemerker ®
Markedsføringsloven
Patentloven