Mange kommuner, institusjoner og omsorgs- og servicetiltak har  de siste årene fått  støtte  til gjennomføring av Løvstadkurs i Terapeutisk Mestring av Vold (TMV)® som hjelp til kompetanseutvikling og kvalitetssikring av tjenester. I 2008-2018 har også stadig  flere institusjoner, skoler, omsorgstiltak og NAV avdelinger sett verdien av Løvstadskolens program for skadeforebygging, sykefraværsreduksjon og stimulering til opprettholdelse av arbeidsforholdet, og gitt støtte til IA-virksomheter som iverksetter opplæringsprogram  fra Løvstadskolen.
Løvstadmetoden TMV® er opplæring i voldsforebyggende kommunikasjon, belastningsreduserende og skadeforebyggende arbeidsteknikk, som medfører et tryggere og triveligere arbeids- og behandlingsmiljø.

NAV gir gjennom Arbeidslivssentere  forebyggings- og tilretteleggingstilskudd til  IA-virksomheter som arrangerer Løvstadkurs i Løvstadmetoden TMV med Løvstadskolen.
Dette fordi:

  • TMV er et skadeforebyggende og sykefraværsreduserende tiltak ,

på linje med kurs i forflytningsteknikk for å unngå belastninger ved tunge løft.

TMV er opplæring i god arbeidsteknikk og kroppshåndteringsmetodikk,

med mål å forebygge skader og psykiske belastninger som kan være skadelig.

  • TMV som trygghetsskapende tiltak stimulerer til opprettholdelse av arbeidforholdet,

ved et tryggere og triveligere arbeidsmiljø og større holdbarhet i yrket.

Mindre personalutskifting gir reduserte kostnader til nyopplæring internt og omstilling eksternt.

I tillegg:

  • TMV er kompetanseutvikling som kan minske overforbruk av ekstravakter og vikarer.  

I sum vil  TMV være et kostnadseffektivt tiltak, særlig når opplæringen implementeres og kvalitetssikres med regelmessig trening og oppfølging.

 

Link til NAV med info. om tilskudd og søknadsskjema:

http://www.nav.no/813.cms