Løvstadkurs i voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk  er nylig gjennomført blant annet i Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Bryne, Skien, Lier, Asker, Oslo, Jaren, Rygge, Moss, Mysen, Meløy, Sandnessjøen, Tromsø og Alta, for sykehjem/demensomsorg, skoler, barnevern, psykisk helse/rus, funk/pu/habiliteringstjenester, hjemmetjenester og andre innen helse/sosial, omsorg, skole og service

Kursene med oppfølgingsprogram dekker kravene i nye forskrift kap 23A til Arbeidsmiljøloven om opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av trusler og vold