Høstens Løvstadkurs i voldsforebyggende kommunikasjon og kroppshåndteringsmetodikk  gjennomføres blant annet i Lindesnes, Mandal, Farsund, Bryne, Rygge, Skien, Oslo og Alta

Kursene med oppfølgingsprogram dekker kravene i nye forskrift kap 23A til Arbeidsmiljøloven om opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av trusler og vold