Kurstilbud

Kurstilbud

Løvstadskolen tilbyr et fleksibelt kursopplegg skreddersydd for ulike yrkesgrupper. Vi anbefaler flere dagers grunnkurs med innføring og oppfølging, men der det ikke er muligheter for det så tilbyr vi også dagskurs eller introduksjonskurs i Løvstadmetoden TMV®

Grunnkurs TMV®
Tilpasses tilfeller av alvorlige adferdsvansker, bl.a. i forhold til ny straffelov (fra 1.10.15), ny opplæringslov for skoler med aktivitetsplikten av 1.10.17, ny rettighetsforskrift for barnevernsinst., nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven (fra 1.01.12), nye forskrifter til lov om psykisk helsevern, ny pasientrettighetslov kap.4 A (fra 1.01.2009), HMS i arbeidsmiljølovens §§ 2,3,4 og kap. 23 A i forskrift om opplæring i forebygging og håndtering av trusler og vold (fra 1.01.17).

Grunnkurset består gjerne av innføringskurs på 2-3 dager og oppfølgingskurs på 1 dag. Gruppestørrelse er  inntil 20 personer, med mye praktiske øvelser og rollespill, og personlig rettledning. Denne grunnkurspakken i TMV er inkl. læremateriell (kursmanual/treningsmanual).
Det er også mulig å ha et innføringskurs TMV på 2 dager for en gruppe på 20, og ha påfølgende oppfølging for en mindre gruppe ressurspersoner av disse, gjennom et ombudskurs TMV på 2 dager.

Ombudskurs TMV®
På grunnkurset utnevnes TMV-ombud som ansvarlig for videre intern kommunikasjons/ ferdighetstrening, som oppfølging av grunnkurset i TMV ihht. avtalt handlingsplan og treningsprogram. Det tilbys 1-2 dagers ombudskurs for disse, med videre kvartalsvise 1 dags Supervisjonskurs TMV® for TMV-ombud.  Dette kan være en felles dag for flere samarbeidene tiltak. TMV- ombudene tar seg altså av de som har gjennomgått grunnkurs TMV, og enklere introduksjon av nye/vikarer, mens de som skal forestå nyopplæring med grunnkurs, får mer omfattende videreutdanning som TMV-trenere/kursholdere. Ombudskurset er også modul 1 av 5 i trenerutdanningen.

Trener/kursholder/veilederutdanning TMV®
TMV-trenere kan  forestå grunnopplæring i TMV av  kollegaer, ved hjelp av Løvstadskolens opplæringsprogram og læremateriell, ihht. omforente vilkår og kvalitetskrav. Flere kommuner/institusjoner/bedrifter kan samarbeide om dette kompetanseutviklingsprogrammet.

Forutsetning for deltakelse er gjennomgått grunnopplæring i TMV og  ombudskurs TMV,  personlig egnethet, samt at arbeidsgiver har gjennomført minst ett grunnkurs TMV på den arbeidsplassen der en skal virke som TMV-trener (basisgruppe).

Gruppestørrelse for trenerutdanning TMV er inntil 6 personer, og består av 5 moduler på etter grunnkurs , med arbeidsoppgaver, gruppesamlinger og egentrening, og gjennomføres med TMV-instruktører fra Løvstadskolen.

Håper dette gir svar på noen spørsmål om våre kurs, og at det kan legge grunnlag for et videre samarbeid også hos dere.

Copyright © 2021 Løvstad Skole as/Løvstadskolen