Kontakt oss

Erik og Linda

Erik og Linda

Kontakt oss

Løvstad Skole AS
Løvstadskolen
Helleveien 510
3790 HELLE

Telefon: 35 98 75 75

Faglig leder Erik Lovestad Løvstad
mobil 911 66  TMV (911 66 868)

E-post Faglig leder: love-tmv@lovstadskolen.no

Kreativ leder Linda Gun Lovestad Løvstad, mobil 905 97 693

E-post Kreativ leder: tmv@lovstadskolen.no

Internett: www.lovstadskolen.no 

Lovstadkurs-spesialtjeneste041

fra v.: Gunnar, Erik og John

Spesialpedagogisk TMV-team for Vestlandet
Gunnar Kleppe Næss, mobil 907 99 839, tmv@lovstadskolen.no
John Foss, mobil  900 54 858, tmv@lovstadskolen.no

 

Copyright © 2018 Løvstad Skole as/Løvstadskolen