TMV- ombud og -trenere fra hele landet samlet på årlige kvalitetssikringsdagen på Jæren DPS

Deltakere fra Tromsø i nord til Farsund i sør var igjen samlet til den årlige kvalitetssikringsdagen på Jæren DPS NKS.

Det var som vanlig hovedansvarlig for TMV på Jæren Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) på Bryne, Oddgeir Myrstad, som inviterte oss til felles utveksling av erfaringer med TMV på mange arenaer.
Denne gang var det oppdatering blant annet om TMV og nye straffeloven, nye kap. 23 A til AML,  TMV og  traumebevisst omsorg (TBO), og spesielle kvinneteknikker mot vold og overgrep.

Bilde: ytterst til v.: Oddgeir Myrstad, Jæren; ytterst til h.: Erik Løvstad; til v. for han: John Foss, Bergen og Håvard Solvang, Tromsø; jentene i blått i midten: Anita Løland, Farsund og Linda Løvstad; helt foran: Gunnar Kleppe Næss, Bergen