Deltakere fra Tromsø i nord til Kragerø i sør var igjen samlet til den årlige kvalitetssikringsdagen/supervisjonskurset på Jæren DPS NKS

TMV-team 2018

Det var som vanlig hovedansvarlig for TMV på Jæren Distrikts Psykiatriske Senter (DPS) på Bryne, Oddgeir Myrstad, som inviterte til felles utveksling av erfaringer med TMV på mange arenaer.
Denne gang var det oppdatering blant annet om: TMV og nye kap. 23 A til AML, Opplæringslovens kap.9A med  nye Aktivitetsplikten i skolen; TMV og  traumebevisst omsorg (TBO) i skole, barnevern, rus/psyk. pu/funk og demensomsorg; OAS (organisk aggressivt syndrom) og TMV;  spesielle kvinneteknikker mot vold og overgrep.