John Foss fra Løvstadskolens Faglige forum minner om at det er mer viktig enn noen gang med informasjon om betydningen av plassering på grønn sone i henhold til Kroppssonemodellen vår, og opplæring i bevissthet om metodisk å vende siden til på siden av andre (Kroppsvending), særlig i behandling, omsorg og opplæring, for å forebygge smitte. Dette gjelder ikke bare profesjonelt, men også privat og sosialt

Avstand er viktig, men viktigere er vinkling, som gjør at en kan være mye nærmere, og helt nær, når det er nødvendig for utøvelse av omsorgs-/behandlings-/opplæringsoppgaver.

Rød sone er rett foran, gul sone er vinklet med fronten mot en annen, grønn sone er dobbel vinkling/skrått sideveis, på siden med siden.

Felles fokus fremover gir større trygghet for begge parter, både psykologisk, pedagogisk og terapeutisk, og er med på å forebygge/redusere smittefare