Faglig forum

Løvstadskolens tverrfaglige forum

for utvikling og fremme av humanistiske holdninger og metoder i arbeid med og for mennesker:

psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes
spesialpedagog Åge Frisak, Porsgrunn
spesialpedagog John Foss, Bergen
spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy
barnepleier Annette Andersen
, Bærum
sykepleier Torild Vogt, Oslo
kreativ leder Linda Gun Løvstad, Gofjell

Copyright © 2018 Løvstad Skole as/Løvstadskolen