Faglig forum

Løvstadskolens tverrfaglige forum

for utvikling og fremme av humanistiske holdninger og metoder i arbeid med og for mennesker:

psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes
spesialpedagog John Foss, Bergen
spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy
spesialpedagog Åge Frisak, Porsgrunn
TMV-trener Linda Marie Johansen, Oslo
TMV-instruktør Oddgeir Myrstad, Jæren
miljøterapeut/utdannet politi Christian Høy Knudsen, Alta
vernepleier og spesialpedagog Silje Gislefoss Netland, Tromsø
tverrfaglig spesialist Håvard Solvang, Tromsø
studieleder Elvebakken vgs Kristin Aargaard, Oslo
kreativ leder og faglig veileder Linda Gun Løvstad, Gofjell/Kragerø
Copyright © 2019 Løvstad Skole as/Løvstadskolen