Faglig forum

Løvstadskolens tverrfaglige forum

for utvikling og fremme av humanistiske holdninger og metoder i arbeid med og for mennesker:

psykolog Liv-Kjersti Sandve, Sandnes
spesialpedagog John Foss, Bergen
spesialpedagog Gunnar Kleppe Næss, Askøy
spesialpedagog Åge Frisak, Porsgrunn
TMV-trener Linda Marie Johansen, Oslo
TMV-instruktør Oddgeir Myrstad, Jæren
miljøterapeut/utdannet politi Christian Høy Knudsen, Alta
vernepleier og spesialpedagog Silje Gislefoss Netland, Tromsø
tverrfaglig spesialist Håvard Solvang, Tromsø
kreativ leder og faglig veileder Linda Gun Løvstad, Gofjell/Kragerø
Copyright © 2019 Løvstad Skole as/Løvstadskolen