erikmeloyAnsatte kurses i forebygging og håndtering av vold.
Vold og trusler om vold er en del av hverdagen til mange kommunalt ansatte. Samtidig er trygghet i arbeidssituasjonen en viktig forutsetning for å yte en god tjeneste. Derfor vil alle innen helse og omsorg i Meløy, som kan være utsatt, bli tilbudt kurs i  terapeutisk mestring av vold.

15. og 16. februar ble første kurs avholdt med ekteparet Erik og Linda Løvstad fra Løvstadskolen som foredragsholdere.

Kursdeltakeremeloy

– Volden er økende i samfunnet. Det er mer vold, grovere vold og volden starter tidligere. Selv små barn kan bli voldsomme. Dette gjenspeiler seg på legekontor og i helse- og omsorgstjenesten forøvrig. Derfor er det viktig at ansatte har kunnskap om hvordan de skal håndtere dette. Det viktigste er voldsforebyggende kommunikasjon. Men hvis det ikke nytter, må ansatte vite hvordan de skal håndtere slike tilfeller, forteller Erik Løvstad.

Løvstadskolen er et opplæringsprogram i kommunikasjon, forebygging av vold, rettssikkerhet og sikkerhet.

En av dem som deltok på det første kurset var hjelpepleier Tone Olsen.

– Dette har vært veldig nyttige dager. Det er viktig å føle seg trygg på hvordan man skal håndtere voldssituasjoner. Kurset har gitt meg mer trygghet gjennom refleksjon og ny kunnskap, sier Olsen.

Kursarrangører er kommunalsjef helse og omsorg Kristin Eide Nordøy og virksomhetsleder helsefremmende og forebyggende Kristin Sandaa

Publisert på Meløy kommunes nettside 170216  av Connie Slettan Olsen

http://www.meloy.kommune.no/no/Virksomheter1/Helse-og-omsorg/Nyheter-Helse-og-omsorg/Ansatte-pa-skolebenken/

Flere kurs er arrangert siden, nå sist i juni-16