Andre tjenester

Andre tjenester

Elektronisk supervisjonstjeneste

Løvstadskolen tilbyr nå at flere kan  abonnere på en elektronisk  supervisjonstjeneste med  ukens treningstips TMV, som hjelp til vedlikehold og videreutvikling av kommunikative og terapeutiske ferdigheter på …

[ Les mer ]

Omsorgstjenester

Vi tilbyr TMV-konsulenter for oppdrag av kortere eller lengre varighet. TMV-konsulentene er miljøarbeidere eller miljøterapeuter med spesiell realkompetanse i forhold til omsorg og behandling av mennesker …

[ Les mer ]

Miljø- og sikkerhetsanalyse

Gjennom noen år har stadig flere benyttet tjenesten Løvstadskolens miljø- og sikkerhetsanalyse, med befaring av lokaliteter og forslag til miljøpsykologiske tiltak, samt gjennomgang av sikkerhetsrutiner …

[ Les mer ]
Copyright © 2021 Løvstad Skole as/Løvstadskolen